متخصص داروسازی

آدرس مطب: خيابان شريعتي جنوبي كوچه ارك راديولوژي دكترآزادي

شماره های تماس: 5552706 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص داروسازی

آدرس مطب: وليعصر فلکه بزرگ - جنب خیابان شهریار

شماره های تماس: ثبت نشده , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص داروسازی

آدرس مطب: خیابان 17 شهریور جدید- بالاتر از بستنی وحید -جنب داروخانه سارا -ساختمان فدک- طبقه -دانشکده دندانپزشکی

شماره های تماس: 5573229 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص داروسازی

آدرس مطب: خيابان شريعتي جنوبي روبروي پاساژ ضرغامي راديولوژي پارس

شماره های تماس: 5569567 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص داروسازی

آدرس مطب: ارتش جنوبي جنب بانك ملي داروخانه دكتر صادقيان

شماره های تماس: 5557234 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص داروسازی

آدرس مطب: خیابان ششگلان - مرکز آموزشی درمانی کودکان

شماره های تماس: 5253616 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص داروسازی

آدرس مطب: خ شهيدمنتظري فلكه سجاديه ايستگا ه سد (داروخانه)-خیابان ثقه الاسلام -مرکز بهداشت استان

شماره های تماس: 5413093 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص داروسازی

آدرس مطب: خیابان مفتح - خیابان شهیدان سیلابی- روبوری مسجد انبار سردار-خ آزادي بيمارستان 522 ارتش

شماره های تماس: 2346418 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص داروسازی

آدرس مطب: خيابان شريعتي نرسیده به بیمارستان حکیان نور- داروخانه برادران

شماره های تماس: 4788130 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص داروسازی

آدرس مطب: 17 شهریور جدید - داروخانه دکتر حمید پور

شماره های تماس: 5560965 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص داروسازی

آدرس مطب: چهارراه آبرسان داروخانه دكتر برازندگان

شماره های تماس: ثبت نشده , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص داروسازی

آدرس مطب: اول خيابان عباسي داروخانه دكتر فربود

شماره های تماس: 5272900 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص داروسازی

آدرس مطب: خيابان امام روبروي بانك ملي - داروخانه دکتر نقی زاده

شماره های تماس: 04122662322 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص داروسازی

آدرس مطب: پاستور جديد كلينيك پرديس

شماره های تماس: 5428945 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص داروسازی

آدرس مطب: چهارراه باغشمال - ساختمان آپادانا - داروخانه دکتر اسکندری نژاد

شماره های تماس: 5530403 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص داروسازی

آدرس مطب: خ دانشگاه داروخانه دكتر اسكوئي

شماره های تماس: 3355917 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص داروسازی

آدرس مطب: محل کار:خيابان 17 شهريور جديد روبروي مسجد حاج غفارداروخانه دكتر جعفري

شماره های تماس: 5563135 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص داروسازی

آدرس مطب: نرسيده به چهارراه آبرسان -جنب كلينيك پاستور داروخانه دكتر باقري=مرکز آموزشی درمانی نیکوکاری

شماره های تماس: ثبت نشده , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص داروسازی

آدرس مطب: شهرك چمران - خیابان بهشتی - پلاک 13داروخانه ادهمي

شماره های تماس: 4244774 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص داروسازی

آدرس مطب: دانشکده داروسازی

شماره های تماس: ثبت نشده , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص داروسازی

آدرس مطب: مرکز آموزشی درمانی سینا

شماره های تماس: ثبت نشده , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص داروسازی

آدرس مطب: بیمارستان فارابی

شماره های تماس: ثبت نشده , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص داروسازی

آدرس مطب: بلوار استاد شهریار - تقاطع فلکه دانشگاه - داروخانه دکتر دادرس

شماره های تماس: ثبت نشده , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص داروسازی

آدرس مطب: خيابان سالاري داروخانه دكتر خواجه نصيري

شماره های تماس: 4797356 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص داروسازی

آدرس مطب: خيابان شمس تبريزي ايستگاه گرو داروخانه اقبال

شماره های تماس: 5242556 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص داروسازی

آدرس مطب: اول الهیه - مرکز تجاری دیداس- پلاک 3

شماره های تماس: 6660900 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص داروسازی

آدرس مطب: ولي عصر -ميدان معلم

شماره های تماس: 3310599 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص داروسازی

آدرس مطب: خیابان راه آهن - چهارراه خطیب - داروخانه دکتر ماهیار-كارخانه داروسازي شهيد قاضي

شماره های تماس: 4464461 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص داروسازی

آدرس مطب: بلوار منجم جنب پمپ بنزين

شماره های تماس: 2663710 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص داروسازی

آدرس مطب: خيابان سرباز شهيد انتهاي خيابان وحدت داروخانه دكتر حميدي

شماره های تماس: 2352323 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص داروسازی

آدرس مطب: میدان بسیج شرکت پخش رازی

شماره های تماس: ثبت نشده , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص داروسازی

آدرس مطب: دانشگاه علوم پزشکی تبریز-دانشکده داروسازی

شماره های تماس: ثبت نشده , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص داروسازی

آدرس مطب: خ استاد جعفري -جنب فروشگاه هوشمند- داروخانه آذر

شماره های تماس: 2885456 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص داروسازی

آدرس مطب: خيابان بهار ايستگاه اره گر پلاك 209

شماره های تماس: 2898171 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص داروسازی

آدرس مطب: راه آهن- روبروی پارک شنب غازان معاونت غذا و دارو

شماره های تماس: 4422448 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص داروسازی

آدرس مطب: خيابان خيام - سه راه لاله زار داروخانه شفابخش

شماره های تماس: 5568781 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص داروسازی

آدرس مطب: چهارراه عباسی -جنب کلینیک آذربایجان

شماره های تماس: 6588361 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص داروسازی

آدرس مطب: يابان شريعتي جنوبي داروخانه گلشن

شماره های تماس: 5552707 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص داروسازی

آدرس مطب: 40 متري ميدان انقلاب داروخانه دكتر جلالي

شماره های تماس: 2306990 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص داروسازی

آدرس مطب: خ منجم ايستگاه ناصر داروخانه سهند

شماره های تماس: 2816575 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص داروسازی

آدرس مطب: خيابان امام اول تربیت - داروخانه فردوس

شماره های تماس: 5562617 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص داروسازی

آدرس مطب: خيابان استاد جعفري ايستگاه بخارآباد داروخانه شكاري

شماره های تماس: 2886262 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص داروسازی

آدرس مطب: خيابان منجم چهارراه بهار داروخانه دكتر سلطاني

شماره های تماس: 2814791 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص داروسازی

آدرس مطب: خيابان طالقاني جنوبي -داروخانه دكتر پيرزاده

شماره های تماس: 5401299 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص داروسازی

آدرس مطب: خيابان آزادي بين گلباد و گل گشت -ساختمان امیر کبیرداروخانه ميرزائي

شماره های تماس: 3362495 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص داروسازی

آدرس مطب: دانشگاه علوم پزشکی - دانشکده داروسازی-گروه شیمی دارویی

شماره های تماس: 3372250 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص داروسازی

آدرس مطب: دانشگاه علوم پزشکی - دانشکده داروسازی

شماره های تماس: 3341215 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص داروسازی

آدرس مطب: بعد ار پلیس راه تبریز-تهران

شماره های تماس: 6306322 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص داروسازی

آدرس مطب: ششگلان جنب بیمارستان کودکان داروخانه کودکان - مرکز اطلاعات دارویی شماره 3 دانشکده داروسازی

شماره های تماس: 5247232 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص داروسازی

آدرس مطب: خیابان دانشگاه - مجتمع تحقیق و توسعه - مرکز تحقیقات ریز فناوری داروئی

شماره های تماس: 3367929 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص داروسازی

آدرس مطب: انتهای خیابان طالقانی -نرسیده به پاسگاه 22- داروخانه ابومسلم

شماره های تماس: 5416612 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص داروسازی

آدرس مطب: مركز تحقيفات داروئي

شماره های تماس: 3363334 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص داروسازی

آدرس مطب: خیابان امام جنب بانک ملت داروخانه دکتر حسین زاده

شماره های تماس: 0424622669 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص داروسازی

آدرس مطب: شهرک طالقانی داروخانه دکتر جلیلیان

شماره های تماس: 4751676 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص داروسازی

آدرس مطب: خیابان 17 شهریور جدید - داروخانه پوررحمان

شماره های تماس: 5548286 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص داروسازی

آدرس مطب: شبكه بهداشت ، درمان ملكان

شماره های تماس: ثبت نشده , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص داروسازی

آدرس مطب: فلکه دانشگاه -خیابان دانشگاه دانشکده داروسازی -دپارتمان فارماکوگنوزی

شماره های تماس: 3372253 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص داروسازی

آدرس مطب: خیابان امام- روبروی مخابرات-داروخانه نجف نژاد

شماره های تماس: 6222422 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص داروسازی

آدرس مطب: دانشگاه علوم پزشكي تبريز دانشكده داروسازي

شماره های تماس: ثبت نشده , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص داروسازی

آدرس مطب: خیابان - آزادی - ساختمان شیخ الرئیس - طبقه سوم

شماره های تماس: 3372068 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص داروسازی

آدرس مطب: خيابان امام پاساژ ايماني داروخانه دكتر زارعي

شماره های تماس: 4202123 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص داروسازی

آدرس مطب: خيابان امام جنب بانك كشاورزي داروخانه دكتر دانائي

شماره های تماس: 32230315 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص داروسازی

آدرس مطب: كيلومتر 19 جاده تهران شركت داروسازي زهراوي

شماره های تماس: 6300561-2 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص داروسازی

آدرس مطب: خیابان امام - روبروی بانک تجارت -داروخانه خسروی

شماره های تماس: 4202279 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص داروسازی

آدرس مطب: خیابان دانشگاه - دانشگاه علوم پزشکی تبریز - مجتمع تحقیق وتوسعه( ساختمان پشمینه سابق) مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی

شماره های تماس: 3364038 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص داروسازی

آدرس مطب: خيايان آزادي بالاتر از چهارراه طالقاني كلينيك فجر داروخانه دكتر سيفي

شماره های تماس: 5429920 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص داروسازی

آدرس مطب: دانشكده داروسازي گروه فارماكولوژي

شماره های تماس: 3372250 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص داروسازی

آدرس مطب: دانشكده داروساري تبريز آزمايشگاه صنعتي

شماره های تماس: 3392607 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص داروسازی

آدرس مطب: ميدان را ه آهن نرسيده به بلور كارگر معاونت غذاو دارو

شماره های تماس: 4422462 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص داروسازی

آدرس مطب: دانشگاه تبريز دانشكده داروئي

شماره های تماس: 3392582 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص داروسازی

آدرس مطب: تبريز -انتهاي خيابان شهدا بيمارستان استاد شهريار -داروخانه

شماره های تماس: 04324124650 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص داروسازی

آدرس مطب: دانشگاه علوم پزشکی- مرکز تحقیقات کاربردی

شماره های تماس: 3363234 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص داروسازی

آدرس مطب: 17 شهریور جدید-برج آذربایجان -داروخانه صحت

شماره های تماس: 5573767 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص داروسازی

آدرس مطب: خ امام جنب بانك ملي داروخانه شبانه روزي دكتر داشبلاغي-خيابان امام داروخانه دكتر شير عليزاده

شماره های تماس: 0422-8223666 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص داروسازی

آدرس مطب: جاده ائل گلي داروخانه پارس

شماره های تماس: 3803020 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص داروسازی

آدرس مطب: چهارراه باغشمال-جنب مرکز آموزشی درمانی الزهرا-داوخانه کلینیک شهید بهشتی-راه آهن -مرکز آموزشی درمانی طالقانی

شماره های تماس: 5539988 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص داروسازی

آدرس مطب: خیابان فرودگاه - خیابان پاسداران- دارخانه دکتر رضائی

شماره های تماس: 2600374 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص داروسازی

آدرس مطب: فلکه اصلی- مجتمع شیخ سالار - داروخانه دکتر فرشداران

شماره های تماس: 04122663379 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص داروسازی

آدرس مطب: آبرسان شمالي بيمارستان شمس - آزمایشگاه

شماره های تماس: 6583813 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص داروسازی

آدرس مطب: 17 شهريور جديد شماره 18 - آزمايشگاه دي

شماره های تماس: 5566173 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص داروسازی

آدرس مطب: خيابان امام خميني نرسیده به دبیرستان طالقاني -آزمایشگاه

شماره های تماس: 3348950 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص داروسازی

آدرس مطب: خيابان طالقاني بين مصلي و خيابان 17 شهريور پلاك 139

شماره های تماس: 5555551 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص داروسازی

آدرس مطب: خيابان سينا كوچه پستخانه قديم

شماره های تماس: 5557440 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص داروسازی

آدرس مطب: چهار راه آبرسان ساختمان ايران كلينيك شماره 1

شماره های تماس: 3353555 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص داروسازی

آدرس مطب: دانشكده پزشكي تبريز

شماره های تماس: 3364665 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص داروسازی

آدرس مطب: دانشکده پزشکی تبریز - گروه میکروبیولوژی

شماره های تماس: 3364661 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص داروسازی

آدرس مطب: خیابان گلگشت جنب داروخانه انی سینا - ساختمان یک - طبقه اول-دانشکده دندانپزشکی

شماره های تماس: 3377939 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص داروسازی

آدرس مطب: خیابان امام - نرسیده به چهارراه آبرسان -نبش کلانتر کوچه برج سهند -طبقه 8 شمالی

شماره های تماس: 3376785 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص داروسازی

آدرس مطب: خیابان 17 شهریورجدید- مابین طالقانی و شریعتی -ساختمان ابن سینا -طبقه 4-خیابان دانشگاه - دانشکده دندانپزشکی تبریز

شماره های تماس: 5571230 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص داروسازی

آدرس مطب: خ 17 شهريور جديد روبروي كلينيك فرهنگيان ساختمان سپيد-طبقه دوم-يابان گلگشت -دانشكده دندانپزشكي

شماره های تماس: 5535237 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص داروسازی

آدرس مطب: خ آبرسان پاساژ اسكان طبقه 6 واحد D6

شماره های تماس: 3363632 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص داروسازی

آدرس مطب: خیابان ارتش جنوبی- خيابان پاستور جديد پلاك 31

شماره های تماس: 5409288 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص داروسازی

آدرس مطب: 17 شهریور جدید- روبروی کلینیک فرهنگیان - طبقه 3-دانشکده دندانپزشکی

شماره های تماس: 5533474 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص داروسازی

آدرس مطب: بیمارستان فارابی

شماره های تماس: 04228241980 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص داروسازی

آدرس مطب: خيابان طالقاني ـ بالاتر از پاستور جديد كلينيك راديولوژي دي

شماره های تماس: 5405251 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص داروسازی

آدرس مطب: فلکه یاغچیان- پلاک37

شماره های تماس: 3862316 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص داروسازی

آدرس مطب: دانشکده دندانپزشکی

شماره های تماس: ثبت نشده , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص داروسازی

آدرس مطب: بين گلباد و گلگشت ساختمان پزشكان گلباد

شماره های تماس: 3350775 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص داروسازی

آدرس مطب: خ 17 شهريور جديد راديولوژي كسري-خيابان بهار بيمارستان اسد آبادي

شماره های تماس: 5544344 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص داروسازی

آدرس مطب: خيابان 17 شهريور جديد روبروي رادیولوژی بابالو- ساختمان 717-شهرك ارم بيمارستان استاد عالي نسب -بیمارستان 29 بهمن تبریز

شماره های تماس: 04135560010 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

صفحه 1 از 4 (100 مورد) Prev1234NextAllمشاهده همه