متخصص شیمی دارویی

آدرس مطب: خيابان دانشگاه دانشكده داروسازي

شماره های تماس: 3372254 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص شیمی دارویی

آدرس مطب: خیابان دانشگاه - دانشگاه علوم پزشکی تبریز - مجتمع تحقیق وتوسعه( ساختمان پشمینه سابق) مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی

شماره های تماس: 3364038 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص شیمی دارویی

آدرس مطب: دانشكده داروسازي

شماره های تماس: 3341315 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص شیمی دارویی

آدرس مطب: دانشگاه تبريز دانشكده داروئي

شماره های تماس: 3392582 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

صفحه 1 از 1 (4 مورد) Prev1NextAllمشاهده همه