متخصص ارتوپدی

آدرس مطب: خیابن آزادی کلینیک شیخ الرئیس

شماره های تماس: 3376962 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص ارتوپدی

آدرس مطب: پاستور جدید ساختمان پردیس

شماره های تماس: ثبت نشده , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص ارتوپدی

آدرس مطب: بیمارستان 522 ارتش

شماره های تماس: 5421534 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص ارتوپدی

آدرس مطب: خ 17 شهريور جديد ساختمان شماره 10 طبقه همكف

شماره های تماس: 5530846 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص ارتوپدی

آدرس مطب: 17 شهریور جدید - ساختمان کسری

شماره های تماس: 5567200 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص ارتوپدی

آدرس مطب: خیابان ائل گلی -بیمارستان شهدا

شماره های تماس: 3856336 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص ارتوپدی

آدرس مطب: خیابان آزدای- بیمارستان ارتش

شماره های تماس: 54212572 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص ارتوپدی

آدرس مطب: بيمارستان شهيد محلاتي

شماره های تماس: 4440085 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص ارتوپدی

آدرس مطب: خیابان آزادی- نصف راه - بیمارستان محلاتی

شماره های تماس: 4440081 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص ارتوپدی

آدرس مطب: خيابان 17 شهريور جديد پلي كلينيك تخصصي شهدا پلاك 71

شماره های تماس: 5564626 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص ارتوپدی

آدرس مطب: بیمارستان عالی نسب

شماره های تماس: 2305894 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص ارتوپدی

آدرس مطب: مرکز آموزشی درمانی شهدا

شماره های تماس: 6581490 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص ارتوپدی

آدرس مطب: خيابان 17 شهريور جديد برج امپراطور طبقه 5

شماره های تماس: 5549932 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص ارتوپدی

آدرس مطب: خ 17 شهريور بالاتر از بستني وحيد - ساختمان گلستان طبقه 4

شماره های تماس: 5560713 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص ارتوپدی

آدرس مطب: دانشگاه علوم پزشکی تبریز

شماره های تماس: 3442510 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص ارتوپدی

آدرس مطب: خیابان آزادی - رویروی پمپ بنزین مارالان- ساختمان آتیه (کلینیک دانشگاه )

شماره های تماس: 3373631 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص ارتوپدی

آدرس مطب: خ پاستور جديد ساختمان پرديس طبقه سوم

شماره های تماس: 5428080 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص ارتوپدی

آدرس مطب: میدان نصف راه ساختمان بانک سپه طبقه اول

شماره های تماس: ثبت نشده , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص ارتوپدی

آدرس مطب: 17 شهریرو جدید- جنب داروخانه سارا -ساختمان فدک

شماره های تماس: 5540913 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص ارتوپدی

آدرس مطب: مرکز آموزشی درمانی شهدا

شماره های تماس: 3857765 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص ارتوپدی

آدرس مطب: خيابان ارتش جنوبي -خيابان پاستور جديد - ساختمان پرديس طبقه 2

شماره های تماس: 5424393 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص ارتوپدی

آدرس مطب: خيابان 17 شهريور جديد ساختمان كسري

شماره های تماس: 5540929 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص ارتوپدی

آدرس مطب: كوي وليعصر روبروي مسجد امام صادق پلاك 22

شماره های تماس: 3301798 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص ارتوپدی

آدرس مطب: خيابان 17 شهريور جديد جنب بستني وحيد وداروخانه كيميا -پلاک6-طبقه اول

شماره های تماس: 5533485 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص ارتوپدی

آدرس مطب: چهارراه باغشمال اول مقصوديه پلاك 6

شماره های تماس: 5556142 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص ارتوپدی

آدرس مطب: آبرسان روبروي دفتر هواپيمائي ساختمان ياس

شماره های تماس: 6573343 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص ارتوپدی

آدرس مطب: یمارستان شمس

شماره های تماس: ثبت نشده , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص ارتوپدی

آدرس مطب: خيابان 17 شهريور جديدنرسيده به چهارراه باغشمال ساختمان آبان-طبقه 2

شماره های تماس: 5549800 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص ارتوپدی

آدرس مطب: مرکز آموزشی درمانی سینا

شماره های تماس: ثبت نشده , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص ارتوپدی

آدرس مطب: ارتش جنوبي روبروي مركز آموزشي درماني الزهرا ساختمان آفتاب

شماره های تماس: 5549260 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص ارتوپدی

آدرس مطب: خ 17 شهريور جديد -پلاک 32-

شماره های تماس: 5542127 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص ارتوپدی

آدرس مطب: شريعتي جنوبي كوچه ارك ساختمان پزشکان

شماره های تماس: 5567711 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص ارتوپدی

آدرس مطب: خيابان 17 شهريور ساختمان ذكريا طبقه اول

شماره های تماس: 5556951 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص ارتوپدی

آدرس مطب: خيابان امام خميني چهارراه منصور روبروي هتل زيبا شماره 335

شماره های تماس: 5540524 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص ارتوپدی

آدرس مطب: چهارراه آبرسان ساختمان ايران كلينيك

شماره های تماس: 3344171 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص ارتوپدی

آدرس مطب: خیابان ارک جدید - پلاک53

شماره های تماس: 5549711 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص ارتوپدی

آدرس مطب: خيابان 17 شهريور جديد ساختمان شماره 10

شماره های تماس: 5565400 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص ارتوپدی

آدرس مطب: خيابان امام جنب دبيرستان طالقاني

شماره های تماس: 3344866 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص ارتوپدی

آدرس مطب: خيابان 17 شهريور جديد جنب بستني وحيد مطب دكتر صادقي

شماره های تماس: 5560769 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص ارتوپدی

آدرس مطب: خيابان 17 شهريور جديد ساختمانسیف طبقه اول

شماره های تماس: 5572227 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص ارتوپدی

آدرس مطب: خيابان 17 شهريور جديد روبروي پست بانك ساختمان 717

شماره های تماس: 5560111 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص ارتوپدی

آدرس مطب: خيابان طالقاني ساختمان شهريار

شماره های تماس: 5564994 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص ارتوپدی

آدرس مطب: خ 17 شهريور جديد -ساختمان پزشكان طبقه 4 آزمايشگاه مهر

شماره های تماس: 5565865 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص ارتوپدی

آدرس مطب: شريعتي شمالي ساختمان پزشكان

شماره های تماس: 5556612 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص ارتوپدی

آدرس مطب: خیابان 17 شهریرو جدید- چهارراه باغشمال -جنب مهدکودک غنچه لر- ساختمان شماره 10- طبقه اول

شماره های تماس: 5554928 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص ارتوپدی

آدرس مطب: اول ارتش جنوبي شماره 12

شماره های تماس: 5566116 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص ارتوپدی

آدرس مطب: خيابان 17 شهريور جديد ساختمان 111

شماره های تماس: 5564925 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص ارتوپدی

آدرس مطب: بیمارستان شهید محلاتی - بخش جراحی

شماره های تماس: ثبت نشده , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص ارتوپدی

آدرس مطب: رکز آموزشی درمانی سینا

شماره های تماس: ثبت نشده , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص ارتوپدی

آدرس مطب: بلوار 22 بهمن -بیمارستان شهید محلاتی

شماره های تماس: ثبت نشده , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص ارتوپدی

آدرس مطب: خیابان 17 شهریور - برج امپراطور - طبقه دوم

شماره های تماس: ثبت نشده , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص ارتوپدی

آدرس مطب: خيابان امام روبروی کوچه قطب پلاك 864

شماره های تماس: 3344422 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص ارتوپدی

آدرس مطب: تهران-ميدان توحيد-ابتداي ستارخان-كوچه محمدي-پلاك ١

شماره های تماس: 02166595896 , 09120064564

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص ارتوپدی

آدرس مطب: پاستور جدید.روبه روی ساختمان پردیس.ساختمان بهنام.طبقه ۴

شماره های تماس: 09360798964 , 35571850

بیشتر...
اخذ نوبت

صفحه 1 از 2 (54 مورد) Prev12NextAllمشاهده همه