متخصص دکترای علوم تغذیه

آدرس مطب: تبریز- شهرک پرواز- فلکه بزرگ- روبروی قنادی پرواز

شماره های تماس: 04133860224 , 04133860225

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص دکترای علوم تغذیه

آدرس مطب: خيابان آزادي كلينيك شيخ الرئيس-دانشكده بهداشت و تغذيه دانشگاه علوم پزشكي تبريز

شماره های تماس: ثبت نشده , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص دکترای علوم تغذیه

آدرس مطب: پاستور جديد برج ضرغام طبقه 5 واحد B

شماره های تماس: 5568185 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص دکترای علوم تغذیه

آدرس مطب: دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

شماره های تماس: ثبت نشده , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص دکترای علوم تغذیه

آدرس مطب: دانشگاه تبريز دانشكده بهداشت و تغذيه گروه تغذيه و بيوشيمي اتاق 206B

شماره های تماس: 3357582 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص دکترای علوم تغذیه

آدرس مطب: مرکز آموزشی درمانی امام رضا

شماره های تماس: ثبت نشده , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص دکترای علوم تغذیه

آدرس مطب: دانشکده بهداشت و تغذیه -کلینیک بیمارستان امام رضا

شماره های تماس: 3357580 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص دکترای علوم تغذیه

آدرس مطب: خيابان آزادي كلينيك تخصصي و فوق تخصصي شيخ الرئيس

شماره های تماس: ثبت نشده , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

صفحه 1 از 1 (8 مورد) Prev1NextAllمشاهده همه