متخصص زنان و زایمان

آدرس مطب: تبریز - چهارراه باغشمال - اول 17 شهریور جدید - جنب مهد کودک غنچه لر - ساختمان شماره 10 - طبقه 5

شماره های تماس: 35544094 , 35544021

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص زنان و زایمان

آدرس مطب: خيابان 17 شهريور جديد -روبروي بستني وحيد ساختمان 2002طبقه اول

شماره های تماس: 5572676 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص زنان و زایمان

آدرس مطب: خ 17شهريور جديد نرسيده به چهارراه باغشمال جنب داروخانه بقراط ساختمان آبان- طبقه1

شماره های تماس: 5537613 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص زنان و زایمان

آدرس مطب: خيابان امام نبش شهيد جديري

شماره های تماس: 3357082 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص زنان و زایمان

آدرس مطب: خیابان طالقانی - بین پاستور و 17 شهریور جدید کلینیک مادر

شماره های تماس: 5531870 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص زنان و زایمان

آدرس مطب: بیمارستان محلاتی

شماره های تماس: 4438024 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص زنان و زایمان

آدرس مطب: خيابان پاستور جديد ساختمان پرديس طبقه 4

شماره های تماس: 5423373 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص زنان و زایمان

آدرس مطب: خيابان ارتش جنوبي روبروي مركز آموزشي درماني الزهرا ساختمان آفتاب طبقه دوم

شماره های تماس: 5549264 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص زنان و زایمان

آدرس مطب: خيابان 17 شهريور -تقاطع طالقانی- ساختمان 197

شماره های تماس: 5542466 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص زنان و زایمان

آدرس مطب: 17 شهریور جدید -ساختمان آبان

شماره های تماس: 5540298 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص زنان و زایمان

آدرس مطب: خ 17 شهريور جديد مابين شريعتي و طالقاني برج امپراطور- طبقه اول

شماره های تماس: 5554410 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص زنان و زایمان

آدرس مطب: خ راه آهن پایین تراز نصف راه كوي سوم ارديبهشت پلاك 34

شماره های تماس: 4423701 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص زنان و زایمان

آدرس مطب: بیمارستان 29 بهمن

شماره های تماس: 3307000 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص زنان و زایمان

آدرس مطب: خيابان 17 شهريور روبروي مقصوديه ساختمان صدرا

شماره های تماس: 5535699 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص زنان و زایمان

آدرس مطب: خيابان آزادي سه راهی گلگشت - ساختمان آزادي طبقه اول

شماره های تماس: 3374306 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص زنان و زایمان

آدرس مطب: خیابان ارتش جنوبی- چهارراه باغشمال -ساختمان قائم

شماره های تماس: 5531722 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص زنان و زایمان

آدرس مطب: خيابان 17 شهريور جديد روبروی برج آذربایجان ساختمان پاستور طبقه اول

شماره های تماس: 5549255 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص زنان و زایمان

آدرس مطب: خيابان 17 شهريور جديد مابين فلكه طالقاني و شريعتي جنب بانك ملي -2- ولی عصر- فلکه بازارچهارراه رازی - ساختمان هزاره - طبقه 5

شماره های تماس: 3311835 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص زنان و زایمان

آدرس مطب: خيابان 17 شهريور جديد روبروي بستني وحيد ساختمان ذكريا رازي طبقه سوم

شماره های تماس: 5537463 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص زنان و زایمان

آدرس مطب: 17 شهریور جدید- تقاطع طالقانی-جنب خانه شیرینی - ساختمان آرین

شماره های تماس: 5542494 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص زنان و زایمان

آدرس مطب: خ 17 شهريور جديد -ساختمان سینا - طبقه سوم

شماره های تماس: 5547796 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص زنان و زایمان

آدرس مطب: خيابان ارتش جنوبي ساختمان ماهان طبقه همكف واحد 7

شماره های تماس: 5561844 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص زنان و زایمان

آدرس مطب: خيابان 17 شهريور جديد كلينيك فرهنگيان

شماره های تماس: 5564453 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص زنان و زایمان

آدرس مطب: 17 شهريور جديد روبروي بستني وحيد ساختمان 2002طبقه دوم

شماره های تماس: 5546565 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص زنان و زایمان

آدرس مطب: خیابان امام طبقه فوقانی داروخانه دکتر دانائی

شماره های تماس: ثبت نشده , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص زنان و زایمان

آدرس مطب: خيابان ارتش جنوبي ساختمان ماهان طبقه 2 واحد 9

شماره های تماس: 5563533 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص زنان و زایمان

آدرس مطب: چهارراه 17 شهريور ساختمان راديولوژي شهريار طبقه اول

شماره های تماس: 5569369 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص زنان و زایمان

آدرس مطب: شهرک نور- خیابان نگارستان - ساختمان اول طبقه اول

شماره های تماس: 4881881 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص زنان و زایمان

آدرس مطب: خيابان هفده شهريور جديدكلينيك شماره 2 دانشگاه

شماره های تماس: 5561365 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص زنان و زایمان

آدرس مطب: مرکز آموزشی درمانی الزهرا

شماره های تماس: 5533916 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص زنان و زایمان

آدرس مطب: 17 شهریور جدید- جنب برج آذربایجان - ساختمان سینا - طبقه دوم

شماره های تماس: 5554623 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص زنان و زایمان

آدرس مطب: خ 17 شهريور جديد ساختمان آبان طبقه چهارم

شماره های تماس: 5545203 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص زنان و زایمان

آدرس مطب: وليعصر روبروي مسجد الصادق پلاك 22

شماره های تماس: 3300638 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص زنان و زایمان

آدرس مطب: خيابان ششگلان روبروي بانك ملي

شماره های تماس: 5243258 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص زنان و زایمان

آدرس مطب: خيابان هفتم تير روبروي دفتر هواپيمائي ساختمان ياس-طبقه2

شماره های تماس: 6565876 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص زنان و زایمان

آدرس مطب: خيابان آزادي سه راهي گلگشت ساختمان آزادي طبقه 5 واحد F

شماره های تماس: 3374328 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص زنان و زایمان

آدرس مطب: خیابان پاستور جدید 2- ساختمان بهنام- طبقه 4-مطب 2: اداره رفاه مخابرات (ابتدای زعفرانیه)

شماره های تماس: 5537444 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص زنان و زایمان

آدرس مطب: خيابان 17 شهريور جديد جنب آزمايشگاه مهر ساختمان رونق

شماره های تماس: 5567979 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص زنان و زایمان

آدرس مطب: خیابان 17 شهریور جدید- طبقه فوقانی آزمایشگاه مهر

شماره های تماس: 5568111 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص زنان و زایمان

آدرس مطب: خیابان 17 شهریور جدید-برج آذربایجان طبقه دوم - واحدc1

شماره های تماس: 5558985 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص زنان و زایمان

آدرس مطب: خيابان شريعتي شمالي نبش كوچه پستخانه سابق

شماره های تماس: 5562484 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص زنان و زایمان

آدرس مطب: خيابان امام ايستگاه تپه لي باغ ساختمان 831

شماره های تماس: 3349337 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص زنان و زایمان

آدرس مطب: 17 شهريور جديد جنب مسجد حاج غفار ساختمان دكتر صدرا طبقه همكف

شماره های تماس: 5553942 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص زنان و زایمان

آدرس مطب: خيابان 17 شهريور جديد روبروي بستني وحيد مجتمع ذكرياي رازي

شماره های تماس: 5559856 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص زنان و زایمان

آدرس مطب: خيابان 17 شهريور جديد پلاك 29

شماره های تماس: 5551716 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص زنان و زایمان

آدرس مطب: خيابان 17 شهريور جديد جنب داورخانه کیمیا

شماره های تماس: 5537285 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص زنان و زایمان

آدرس مطب: خيابان شريعتي جنوبي مابين سه راهي صائب و پاستور روبروی بانک سپه شعبه صائب-طبقه فوقانی بانک ملت- ساختمان سبز

شماره های تماس: 4781156 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص زنان و زایمان

آدرس مطب: خيابان 17 شهريور جديد مجتمع پزشكان كسري

شماره های تماس: 5548987 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص زنان و زایمان

آدرس مطب: 17 شهريور جديدروبروي بانك ملي پلاك 29

شماره های تماس: 5550456 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص زنان و زایمان

آدرس مطب: خيابان 17 شهريور جدید ساختمان آبان

شماره های تماس: 5554443 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص زنان و زایمان

آدرس مطب: خيابان 17 شهريور جديد روبروي بستني وحيد ساختمان 111

شماره های تماس: 5536059 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص زنان و زایمان

آدرس مطب: ميدان راه آهن بيمارستان طالقاني تبريز

شماره های تماس: ثبت نشده , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص زنان و زایمان

آدرس مطب: 17 شهريور جديد - مجتمع خاتم

شماره های تماس: 5567251 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص زنان و زایمان

آدرس مطب: بیمارستان اسکو

شماره های تماس: ثبت نشده , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص زنان و زایمان

آدرس مطب: خيابان 17 شهريور جديد مجتمع سامان- پلاك 9

شماره های تماس: 5558447 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص زنان و زایمان

آدرس مطب: 17 شهريور تقاطع شريعتي ساختمان 717

شماره های تماس: 5557835 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص زنان و زایمان

آدرس مطب: خيابان 17 شهريور جديد روبروی برج آذربایجان - ساختمان سامان - طبقه 3

شماره های تماس: 5569534 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص زنان و زایمان

آدرس مطب: شريعتي جنوبي -كوچه ارك ساختمان پزشكان

شماره های تماس: 5566647 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص زنان و زایمان

آدرس مطب: 17 شهريور جديد ساختمان شماره 10 طبقه اول

شماره های تماس: 5531030 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص زنان و زایمان

آدرس مطب: خيابان آبرسان جنب بيمارستان شمس كوچه شهيد يعقوبي پلاك 3

شماره های تماس: 6580047 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص زنان و زایمان

آدرس مطب: خيابان ارتش -روبروي مرکز آموزشی درمانی الزهرا ساختمان آفتاب طبقه اول

شماره های تماس: 5549277 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص زنان و زایمان

آدرس مطب: خيابان هفده شهريور ساختمان سپيد طبقه سوم

شماره های تماس: 5540359 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص زنان و زایمان

آدرس مطب: خیابان آزادی -ادل گلباد جنب بانک ملی- ساختمان امین

شماره های تماس: 3363642 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص زنان و زایمان

آدرس مطب: خيابان 17 شهريور جديد روبروي مقصودیه- ساختمان صدرا

شماره های تماس: 5540189 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص زنان و زایمان

آدرس مطب: خيابان آزادي - روبروي پمپ بزين مارالان كلينيك شيخ الرئيس

شماره های تماس: 3372621 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص زنان و زایمان

آدرس مطب: خيابان 17 شهريور جديد- ما بین طالقانی وشریعتی- ساختمان ایران- طبقه اول

شماره های تماس: 5546814 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص زنان و زایمان

آدرس مطب: خيابان شريعتي جنوبي جنب بانك ملي ساختمان امير كبير طبقه دوم

شماره های تماس: 5557473 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص زنان و زایمان

آدرس مطب: 17 شهريور جديد كوچه كرمانشاهچي پلاك 14

شماره های تماس: 5551331 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص زنان و زایمان

آدرس مطب: 17 شهريور-جنب مسجد حاج غفار جديد ساختمان شاهين

شماره های تماس: 5563343 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص زنان و زایمان

آدرس مطب: خيابان 17 شهريور جديد ساختمان شماره 10

شماره های تماس: 5551951 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص زنان و زایمان

آدرس مطب: خيابان طالقاني روبروي مصلي ساختمان شهريار

شماره های تماس: 5563133 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص زنان و زایمان

آدرس مطب: خيابان 17 شهريور جديد ما بين تقاطع طالقاني و شريعتي برج امپراطور

شماره های تماس: 5538262 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص زنان و زایمان

آدرس مطب: پاستور جديد- روبروي مسجدگلزار ساختمان ضرغام همكف

شماره های تماس: 5424478 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص زنان و زایمان

آدرس مطب: خيابان امام نرسيده به آبرسان ساختمان پزشكان بقراط

شماره های تماس: 3363010 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص زنان و زایمان

آدرس مطب: خيابان ارتش چهارراه باغشمال كلينيك تخصصي ساختمان قائم

شماره های تماس: 5561066 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص زنان و زایمان

آدرس مطب: 17 شهریور جدید- برج آذربایجان -طبقه 5

شماره های تماس: 5569236 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص زنان و زایمان

آدرس مطب: شبکه بهداشت و درمان بستان آباد

شماره های تماس: 04324124652 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص زنان و زایمان

آدرس مطب: خيابان 17 شهريورجديد برج آذربايجان طبقه دوم

شماره های تماس: 5537932 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص زنان و زایمان

آدرس مطب: خيابان امام مقابل مسجد كبود

شماره های تماس: 5554239 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص زنان و زایمان

آدرس مطب: خیابان آزادی- نبش گلگشت - ساختمان آزادی طبقه 6

شماره های تماس: 3374545 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص زنان و زایمان

آدرس مطب: شريعتي جنوبي كوچه مستشار پلاك 219

شماره های تماس: 5564724 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص زنان و زایمان

آدرس مطب: تقاطع 17 شهريور جديد با طالقانی ساختمان پارسا- طبقه2

شماره های تماس: 5547605 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص زنان و زایمان

آدرس مطب: خ. 17 شهريور جديد ساختمان پزشكان سینا- طبقه اول - واحدA

شماره های تماس: 5534565 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص زنان و زایمان

آدرس مطب: 17 شهريور جديد تقاطع طالقاني روبروي بانك مسكن

شماره های تماس: 5557274 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص زنان و زایمان

آدرس مطب: خیابان آزادی- سه راه گلگشت-کوی شقایق-ساختمان گلگشت

شماره های تماس: 3375767 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص زنان و زایمان

آدرس مطب: شريعتي جنوبي - كوچه ارك طبقه اول - بالای طبقه همکف

شماره های تماس: 5566618 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص زنان و زایمان

آدرس مطب: 17 شهريور جديد- تقاطع ارتش جنب مهد كودك غنچه لر

شماره های تماس: 5567267 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص زنان و زایمان

آدرس مطب: کلینیک مولانا باغمیشه

شماره های تماس: 6689836 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص زنان و زایمان

آدرس مطب: روبروی هلال احمر- ساختمان اسکان یک- طبقه3

شماره های تماس: 3347365 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص زنان و زایمان

آدرس مطب: خیابان آزادی- سه راه گلگشت - ساختمان آزادی

شماره های تماس: 3374329 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص زنان و زایمان

آدرس مطب: پاستور جدید - روبروی پردیس

شماره های تماس: 5568242 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص زنان و زایمان

آدرس مطب: خیابان شریعتی جنوبی - مابین خیابان صائب و پاستور - طبقه فوقانی بانک ملت - ساختمان سبز

شماره های تماس: 4768478 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص زنان و زایمان

آدرس مطب: شهرک باغمیشه - جنب آتش نشانی - مجتمع پزشکی باغمیشه

شماره های تماس: 6685955 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص زنان و زایمان

آدرس مطب: بارون آواك روبروي قنادي ساكو

شماره های تماس: 5554444 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص زنان و زایمان

آدرس مطب: خيابان 17 شهريور جديد-روبروی پذیرایی افتخاری پلاک 29 -طبقه دوم

شماره های تماس: 5551070 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص زنان و زایمان

آدرس مطب: بيمارستان طالقاني راه آهن

شماره های تماس: ثبت نشده , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص زنان و زایمان

آدرس مطب: خيابان طالقانی روبروی مصلی - ساختمان شهريار

شماره های تماس: 5566986 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص زنان و زایمان

آدرس مطب: خيابان عباسي ايستگاه طاق نرسیده به مسجد کلانتر -پلاک2/20

شماره های تماس: 6588882 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص زنان و زایمان

آدرس مطب: خيابان 17 شهريور روبروي آزمايشگاه مهر ساختمان شماره 40

شماره های تماس: 5552765 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص زنان و زایمان

آدرس مطب: هفده شهريور - ساختمان صدرا - D3

شماره های تماس: 5538047 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

صفحه 1 از 4 (100 مورد) Prev1234NextAllمشاهده همه