متخصص پزشک هسته ای

آدرس مطب: خيابان پاستور جديد ساختمان پرديس طبقه 6

شماره های تماس: 5424646 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص پزشک هسته ای

آدرس مطب: خیابان 17 شهریور جدید- روبروی برج آذربایجان- گاما اسکن آذربایجان

شماره های تماس: 5571611 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص پزشک هسته ای

آدرس مطب: خيابان 17 شهريور جديد طب هسته اي دكتر دبيري

شماره های تماس: 5530213 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص پزشک هسته ای

آدرس مطب: خیابان آزادی- ساختمان پزشکان آتیه پلاک7- طبقه اول

شماره های تماس: 3373681 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص پزشک هسته ای

آدرس مطب: خيابان 7 تير بيمارستان شمس

شماره های تماس: 6573008 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص پزشک هسته ای

آدرس مطب: خیابان آزادی -روبروی اداره گاز - ساختمان امیرکبیر - مرکز گزشکی هسته ای گاما اسکن تبریز

شماره های تماس: 3361651 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

صفحه 1 از 1 (6 مورد) Prev1NextAllمشاهده همه