متخصص جراحی عمومی

آدرس مطب: خيابان ششگلان مرکز آموزشی درمانی كودكان

شماره های تماس: 5262250 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص جراحی عمومی

آدرس مطب: خ آزادي بيمارستان سينا

شماره های تماس: ثبت نشده , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص جراحی عمومی

آدرس مطب: بيمارستان شهيدمحلاتي

شماره های تماس: 4440082 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص جراحی عمومی

آدرس مطب: خيابان امام خميني بزرگمهر پلاك 15

شماره های تماس: 3340467 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص جراحی عمومی

آدرس مطب: شریعتی شمالی - اول کوچه پستخانه قدیم - ساختمان پزشکان

شماره های تماس: 5530999 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص جراحی عمومی

آدرس مطب: خیابان عطار نیشاپوری- نرسیده به مسجد امام صادق

شماره های تماس: ثبت نشده , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص جراحی عمومی

آدرس مطب: خ 17 شهريور جديدروبروی بستنی وحید دكتر درخشان

شماره های تماس: 5546733 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص جراحی عمومی

آدرس مطب: خيابان 17 شهريور جديد-نرسیده به باغشمال -جنب دارخانه بقراط-ساختمان آبان

شماره های تماس: 5541307 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص جراحی عمومی

آدرس مطب: خيابان ارتش جنوبي پلاك 47

شماره های تماس: 5557205 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص جراحی عمومی

آدرس مطب: خیابان ارتش - کلینیک نصر

شماره های تماس: 5559166 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص جراحی عمومی

آدرس مطب: كوي ولي عصر نرسيده به فلكه بارنج كوچه قديم شرقي پلاك 19

شماره های تماس: 3304368 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص جراحی عمومی

آدرس مطب: خیابان 17 شهریور- برج آذربایجان -طبقه4

شماره های تماس: 5565111 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص جراحی عمومی

آدرس مطب: خيابان قدس (قره آغاج) روبروي درمانگاه بهداري

شماره های تماس: 2808601 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص جراحی عمومی

آدرس مطب: مرکز آموزشی درمانی سینا

شماره های تماس: ثبت نشده , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص جراحی عمومی

آدرس مطب: بیمارستان شهید محلاتی

شماره های تماس: 4440081 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص جراحی عمومی

آدرس مطب: 17 شهریور جدید -جنب داروخانه بقراط- پلاک17

شماره های تماس: 5559915 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص جراحی عمومی

آدرس مطب: بیمارستان فارابی

شماره های تماس: 04228241980 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص جراحی عمومی

آدرس مطب: بیمارستان امیرالمومنین

شماره های تماس: ثبت نشده , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص جراحی عمومی

آدرس مطب: خیابان طاللقانی تقاطع 17 شهریور -ساختمان پارسا -طبقه 5

شماره های تماس: 5547028 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص جراحی عمومی

آدرس مطب: بیمارستان عالی نسب

شماره های تماس: ثبت نشده , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص جراحی عمومی

آدرس مطب: خيابان امام خميني کوچه سیدلر- بن بست قیاسی -پلاک109

شماره های تماس: 3355792 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص جراحی عمومی

آدرس مطب: شهرک ارم بیمارستان عالی نسب

شماره های تماس: 2305915 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص جراحی عمومی

آدرس مطب: خ 17 شهريور جديد روبروي بستني وحيد ساختمان بهار

شماره های تماس: 5547048 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص جراحی عمومی

آدرس مطب: مرکز آموزشی درمانی امام رضا -بخش جراحی

شماره های تماس: 3341317 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص جراحی عمومی

آدرس مطب: خیابان پاستور جدید - ساختمان پردیس - طبقه 2

شماره های تماس: 5426968 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص جراحی عمومی

آدرس مطب: 17 شهریور جدید- روبروی بستنی وحید- برج امپراطور- طبقه اول- واحد F-

شماره های تماس: 5533268 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص جراحی عمومی

آدرس مطب: بیمارستان اسکو

شماره های تماس: 04123222020 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص جراحی عمومی

آدرس مطب: مرکز آموزشی درمانی کودکان

شماره های تماس: ثبت نشده , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص جراحی عمومی

آدرس مطب: فلکه دانشگاه - ساختمان نور- طبقه 4

شماره های تماس: 3369880 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص جراحی عمومی

آدرس مطب: بيمارستان شهيد محلاتي

شماره های تماس: 4440081 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص جراحی عمومی

آدرس مطب: بیمارستان شهریار - امیرالمومنین

شماره های تماس: ثبت نشده , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص جراحی عمومی

آدرس مطب: مرکز آموزشی درمانی طالقانی

شماره های تماس: ثبت نشده , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص جراحی عمومی

آدرس مطب: فلكه بزرگ وليعصر - مجتمع پزشكي وليعصر

شماره های تماس: 81588 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص جراحی عمومی

آدرس مطب: خيابان آزادي- نرسيده به چهارراه مارالان كلينيك شيخ الرئيس

شماره های تماس: 3366215 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص جراحی عمومی

آدرس مطب: ولی عصر -خیابان شیراز -پلاک25-طبقه اول

شماره های تماس: 3310081 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص جراحی عمومی

آدرس مطب: خ 17 شهريور ساختمان آبان طبقه 4 -واحد 3

شماره های تماس: 5535357 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص جراحی عمومی

آدرس مطب: 17 شهریور جدید- پایین تر از بستنی وحید- روبروی برج امپراطور- ساختمان کسری

شماره های تماس: 5561255 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص جراحی عمومی

آدرس مطب: خیابان 17 شهریور جدید- برج آذربایجان- طبقه9

شماره های تماس: 55481065 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص جراحی عمومی

آدرس مطب: مرکز آموزشی درمانی امام رضا

شماره های تماس: 3341317 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص جراحی عمومی

آدرس مطب: خيابان تربيت غربی كوچه پستخانه

شماره های تماس: 5559707 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص جراحی عمومی

آدرس مطب: خيابان 17 شهريور- ساختمان صدرا طبقه 4

شماره های تماس: 5533986 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص جراحی عمومی

آدرس مطب: خيابان 17 شهريور جديد جنب آزمايشگاه مهر ساختمان سپيد طبقه دوم

شماره های تماس: 5541579 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص جراحی عمومی

آدرس مطب: 17 شهریور جنب داروخانه سارا - ساختمان فدک

شماره های تماس: 5543899 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص جراحی عمومی

آدرس مطب: خيابان 17 شهريور ساختمان 111

شماره های تماس: 5561431 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص جراحی عمومی

آدرس مطب: 17 شهریور - روبروی برج آذربایجان مجتمع پزشکی شمس طبقه همکف

شماره های تماس: 5541434 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص جراحی عمومی

آدرس مطب: خ 17 شهريور برج آذربايجان

شماره های تماس: 5570067 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص جراحی عمومی

آدرس مطب: خيابان 17 شهريور روبروی بستنی وحید - ساختمان 111 -طبقه4

شماره های تماس: 5548316 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص جراحی عمومی

آدرس مطب: خيابان مدرس بهادري سابق پلاك67

شماره های تماس: 5263424 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص جراحی عمومی

آدرس مطب: خيابان 17 شهريور روبروي آزمايشگاه مهر

شماره های تماس: 5551044 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص جراحی عمومی

آدرس مطب: ارتش جنوبي بيمارستان بهبود

شماره های تماس: ثبت نشده , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص جراحی عمومی

آدرس مطب: خ امام پائين تر از چهارراه آبرسان مديريت درمان تامين اجتماعي

شماره های تماس: 3350792 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص جراحی عمومی

آدرس مطب: پاستور جديد ساختمان ضرغام -2- طبقه 1

شماره های تماس: 5568509 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص جراحی عمومی

آدرس مطب: انتهاي خيابان قره آغاج روبروي درمانگاه بهداري

شماره های تماس: 2804410 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص جراحی عمومی

آدرس مطب: بیمارستان شفا

شماره های تماس: 2815644 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص جراحی عمومی

آدرس مطب: خيابان 17 شهريور ساختمان زكريا طبقه دوم

شماره های تماس: 5550055 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص جراحی عمومی

آدرس مطب: خيابان 17 شهريور جديد بين طالقاني و شريعتي ساختمان زكريا رازي

شماره های تماس: 5535951 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص جراحی عمومی

آدرس مطب: خيابان 17 شهريور جديد روبروی برج آذربایجان -ساختمان سامان-طبقه همکف

شماره های تماس: 5559294 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص جراحی عمومی

آدرس مطب: خيابان امام خميني بالاتر از چهارراه منصور ساختمان سامان طبقه 2

شماره های تماس: 3341311 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص جراحی عمومی

آدرس مطب: مرکز آموزشی درمانی سینا

شماره های تماس: 5429119 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص جراحی عمومی

آدرس مطب: اول خيابان 17 شهريور پلاك 10 طبقه 3

شماره های تماس: 5569868 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص جراحی عمومی

آدرس مطب: خیابان 17 شهریرو - تقاطع طالقانی - پلاک 197-

شماره های تماس: 5555021 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص جراحی عمومی

آدرس مطب: اول خيابان پاستورقدیم- از شريعتي جنوبي-پلاک11

شماره های تماس: 4771042 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص جراحی عمومی

آدرس مطب: چهارراه آبرسان ساختمان اسكان طبقه چهارم

شماره های تماس: 3356504 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص جراحی عمومی

آدرس مطب: خيابان 17 شهريور جديد روبروي آزمایشگاه مهر ساختمان صفا پلاك 114 طبقه 3

شماره های تماس: 5561173 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص جراحی عمومی

آدرس مطب: 17 شهريور جديد روبروي مسجد حاج غفار

شماره های تماس: 5550277 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص جراحی عمومی

آدرس مطب: ارتش جنوبي روبروي بيمارستان الزهرا

شماره های تماس: 5565866 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص جراحی عمومی

آدرس مطب: خيابان شريعتي جنوبي كوچه ارك پلاك الف 5/2

شماره های تماس: 5562255 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص جراحی عمومی

آدرس مطب: مرکز آموزشی درمانی طالقانی

شماره های تماس: ثبت نشده , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص جراحی عمومی

آدرس مطب: چهارراه باغشمال-ساختمان قائم- طبقه هشتم

شماره های تماس: 5573970 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص جراحی عمومی

آدرس مطب: 17 شهريور جديد كلينيك شماره 2 دانشگاه

شماره های تماس: 5563423 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص جراحی عمومی

آدرس مطب: 17 شهريور جنب كلينيك فرهنگيان ساختمان 40

شماره های تماس: 5560143 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص جراحی عمومی

آدرس مطب: خیابان امام خمینی - روبروی پارکینگ تربیت

شماره های تماس: 5558032 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص جراحی عمومی

آدرس مطب: آخر مارالان 20 متري - 17 متري جنب دربند ارشد ملكي

شماره های تماس: ثبت نشده , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص جراحی عمومی

آدرس مطب: درمانگاه شهید محلاتی

شماره های تماس: ثبت نشده , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص جراحی عمومی

آدرس مطب: خيابان پاستور جديد تقاطع حاج جبار نايب پلاك 345

شماره های تماس: 5415158 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص جراحی عمومی

آدرس مطب: خیابان امام - نرسیده به چهارراه آبرسان - ساختمان پاستور- طبقه 2

شماره های تماس: 3365188 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص جراحی عمومی

آدرس مطب: 17 شهریور جدید - ساختمان کسری - طبقه دوم

شماره های تماس: 5570282 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص جراحی عمومی

آدرس مطب: خيابان جمهوري اسلامي جنب داروخانه جالينوس

شماره های تماس: 5566477 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص جراحی عمومی

آدرس مطب: وليعصر - نرسیده به مسجد امام صادق روبروي چلوكبابي برگ سبز

شماره های تماس: 3310562 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص جراحی عمومی

آدرس مطب: خيابان 17 شهريور جديد -روبروی برج آذربایجان -مجتمع پزشكي مهر

شماره های تماس: 5550647 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص جراحی عمومی

آدرس مطب: خ. شريعتي جنوبي چهارراه 17 شهريور

شماره های تماس: 5566774 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص جراحی عمومی

آدرس مطب: ارتش جنوبي چهارراه باغشمال ساختمان قائم

شماره های تماس: 5561066 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص جراحی عمومی

آدرس مطب: خ خميني سه راه طالقاني روبروي چاپ جام جم پ 138

شماره های تماس: 5569799 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

صفحه 1 از 3 (83 مورد) Prev123NextAllمشاهده همه