متخصص رادیولوژی

آدرس مطب: خيابان آزادي كلينيك شيخ الرئيس-خيابان دانشگاه مركز آموزشي درماني امام رضا

شماره های تماس: 3366555 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص رادیولوژی

آدرس مطب: خيابان 17 شهريور جديد روبروي بستني وحيد ساختمان22 -طبقه اول-سربالائي وليعصر مركزپزشكي قانوني تبريز

شماره های تماس: 5547039 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص رادیولوژی

آدرس مطب: میدان جانبازان -خیابان پرستار

شماره های تماس: ثبت نشده , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص رادیولوژی

آدرس مطب: مرکز آموزشی درمانی کودکان

شماره های تماس: ثبت نشده , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص رادیولوژی

آدرس مطب: بیمارستان اسکو بخش رادیولوژی

شماره های تماس: ثبت نشده , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص رادیولوژی

آدرس مطب: خیابان آزادی - نبش گلگشت ساختمان پزشکان گلگشت - همکف

شماره های تماس: 3371430 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص رادیولوژی

آدرس مطب: خیابان 17 شهریرو- جنب کلینیک فرهنگیان- مرکز تصویربرداری تابش-بیمارستان ارتش

شماره های تماس: 5574823 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص رادیولوژی

آدرس مطب: ارتش جنوبی-ساختمان قائم-مرکز تصویربرداری ایران

شماره های تماس: 5531072 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص رادیولوژی

آدرس مطب: دانشکده پزشکی

شماره های تماس: 3345591 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص رادیولوژی

آدرس مطب: خیابان 17 شهریور جدید -مجتمع سینا -طبقه 6رادیولوژی مهر

شماره های تماس: 5571490 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص رادیولوژی

آدرس مطب: خیابان 17 شهریورجدید- پلاک31- مرکز تصویربرداری تابش-شهرک ارم بیمارستان عالی نسب

شماره های تماس: 5574820 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص رادیولوژی

آدرس مطب: خيابان امام - چهارراه آبرسان -مجتمع پزشکی بقراط

شماره های تماس: 3354428-3368129 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص رادیولوژی

آدرس مطب: بیمارستان امام حسین

شماره های تماس: ثبت نشده , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص رادیولوژی

آدرس مطب: خيابان حافظ بیمارستان نورنجات

شماره های تماس: 3353203 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص رادیولوژی

آدرس مطب: بیمارستان 29 بهمن -بخش رادیولوژی

شماره های تماس: 3306100 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص رادیولوژی

آدرس مطب: خیابان آزادی -کلینیک شیخ الرئیس-بیمارستان امام رضا - بخش رادیولوژی

شماره های تماس: 3366215 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص رادیولوژی

آدرس مطب: تقتطع ارتش جنوبی با پاستور- ساختمان پژواک

شماره های تماس: 5574355 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص رادیولوژی

آدرس مطب: جنب بانک رفاه نبش چهارراه مولوی سونوگرافی دکتر ملکی

شماره های تماس: ثبت نشده , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص رادیولوژی

آدرس مطب: خ پاستور جديد ساختمان پرديس طبقه زير زمين-بيمارستان سينا بخش راديولوژي

شماره های تماس: 5424378 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص رادیولوژی

آدرس مطب: خیابان 17 شهریور - بین طالقانی و شریعتی - جنب داروخانه سارا - مجتمع فدک - زیرزمین

شماره های تماس: 5548582 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص رادیولوژی

آدرس مطب: فلکه دانشگاه - ابتدای خیابان دانشگاه - مجتمع پزشکی نور

شماره های تماس: 3376090 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص رادیولوژی

آدرس مطب: 17 شهريور جديدروبروي روبروی برج آذربایجان راديولوژي شاهين

شماره های تماس: 5544800 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص رادیولوژی

آدرس مطب: خیابان آزادی-روبروی پمپ بنزین مارالان-شیخ الرئیس-اول پاستور جدید رادیولوژی پژواک

شماره های تماس: 3346911 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص رادیولوژی

آدرس مطب: خ 17 شهريور جديد -ساختمان آبان راديولوژي قادري

شماره های تماس: 5535777 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص رادیولوژی

آدرس مطب: اول خيابان شمس تبريزي سه راه- راديولوژي شمس تبریزی

شماره های تماس: 2330795 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص رادیولوژی

آدرس مطب: خیابان ارتش نرسیده به چهاررا باغشمال - رادیولوژی ایران

شماره های تماس: 5555616 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص رادیولوژی

آدرس مطب: خ 17 شهريور جديد راديولوژي كسري-خيابان بهار بيمارستان اسد آبادي

شماره های تماس: 5544344 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص رادیولوژی

آدرس مطب: خيابان طالقاني - تقاطع هفده شهريور - راديولوژي شهريار

شماره های تماس: 5554844 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص رادیولوژی

آدرس مطب: خیابان ارتش جنوبی- خيابان پاستور جديد پلاك 31

شماره های تماس: 5409288 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص رادیولوژی

آدرس مطب: چهارراه آبرسان جمعيت هلال احمر- شهرك ارم بيماستان عالي نسب

شماره های تماس: 3363909 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص رادیولوژی

آدرس مطب: بیمارستان فارابی

شماره های تماس: 04228241980 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص رادیولوژی

آدرس مطب: خيابان شريعتي جنوبي كوچه ارك راديولوژي دكترآزادي

شماره های تماس: 5552706 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص رادیولوژی

آدرس مطب: خيابان شريعتي جنوبي روبروي پاساژ ضرغامي راديولوژي پارس

شماره های تماس: 5569567 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص رادیولوژی

آدرس مطب: خیابان آزادی- بین گلباد و گلگشت - رادیولوژی گلباد

شماره های تماس: 3361000 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص رادیولوژی

آدرس مطب: بیمارستان امام خمینی

شماره های تماس: ثبت نشده , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص رادیولوژی

آدرس مطب: خ 17 شهريور جديد- سه راه طالقاني روبروي خانه معلم شماره يك نبش كوچه پيشاهنگ - مركز تصوير برداري كوثر

شماره های تماس: 5553400 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص رادیولوژی

آدرس مطب: کلینیک شبانه روزی شهرداری

شماره های تماس: 8224441 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص رادیولوژی

آدرس مطب: خیابان 17 شهریور جدید-روبروی برج آذربایجان- سونوگرافی یاسمین

شماره های تماس: 5541580 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص رادیولوژی

آدرس مطب: 17 شهريور جديد نبش مقصوديه سونوگرافي تبريز-خيابان آبرسان بيمارستان شمس

شماره های تماس: 5558363 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص رادیولوژی

آدرس مطب: مرکز آموزشی درمانی طالقانی

شماره های تماس: 4424424 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص رادیولوژی

آدرس مطب: 17 شهريور جديد راديولوژي كسري-ميدان جانبازان- بهداري شركت نفت

شماره های تماس: 5544344 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص رادیولوژی

آدرس مطب: خیابان ارتش جنوبی -روبروی مرکز آموزشی درمانی الزهرا رادیولوژی آفتاب-بيمارستان عالي نسب

شماره های تماس: ثبت نشده , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص رادیولوژی

آدرس مطب: خيابان 17 شهريور - ساختمان خاتم راديولوژي خاتم

شماره های تماس: 5535073 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص رادیولوژی

آدرس مطب: خيابان امام طبقه فوقاني داروخانه پاستور

شماره های تماس: ثبت نشده , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص رادیولوژی

آدرس مطب: خيابان 17 شهريور جديد جنب آزمايشگاه مهر-ساختمان رونق

شماره های تماس: 5563125 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص رادیولوژی

آدرس مطب: خيابان آزادي - روبروي گلباد - مركز تصوير برداري حافظ-بیمارستان شمس

شماره های تماس: 3311001 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص رادیولوژی

آدرس مطب: خيابان آزادي مابين گلباد و گل گشت ساختمان پزشكان گلباد مركز تصوير برداري گلباد-شهرك ارم بيمارستان استاد عالي نسب

شماره های تماس: 3361000 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص رادیولوژی

آدرس مطب: خیابان 17 شهریور جدید - نرسیده به چهارراه 17 شهریور و شریعتی جنوبی - پلاک 4/9 کلینیک رادیولوژی وسونوگرافی دکتر صانعی

شماره های تماس: 5537989 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص رادیولوژی

آدرس مطب: خيابان 17 شهريور كوچه ارك راديولوژي نوين

شماره های تماس: 5559186 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص رادیولوژی

آدرس مطب: خيابان امام سه راه طالقاني راديولوژي سينا

شماره های تماس: 5537015 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص رادیولوژی

آدرس مطب: دانشكده پزشكي دانشگاه آزادي اسلامي تبريز

شماره های تماس: ثبت نشده , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص رادیولوژی

آدرس مطب: خیابان آزادی -روبروی پمپ بنزین مارالان- -MRIشیخ الرئیس-دانشگاه علوم پزشکی تبریز

شماره های تماس: 3357205 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص رادیولوژی

آدرس مطب: وليعصر-كلينيك بوعلي-خيابان بهادري-بيمارستان ذكريا

شماره های تماس: 3313354 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص رادیولوژی

آدرس مطب: چهارراه آبرسان ساختمان هلال احمر

شماره های تماس: 3363909 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص رادیولوژی

آدرس مطب: خیابان امام-چهارراه بهشتي ( منصور سابق)کلینیک رادیولوژی امین

شماره های تماس: 5563608 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص رادیولوژی

آدرس مطب: 17 شهريور جديد روبروي چلوکبابی افتخاری راديولوژي دكتر عمراني

شماره های تماس: 5539433 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص رادیولوژی

آدرس مطب: خ طالقاني كلينيك دي- ائل گلي مركز آموزشي درماني شهدا

شماره های تماس: 5405251 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص رادیولوژی

آدرس مطب: خيابان آزادي جنب زير گذر طالقاني درمانگاه فجر

شماره های تماس: 5421545 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص رادیولوژی

آدرس مطب: خيابان 17 شهريور ساختمان پزشكي خاتم-رادیولوژی خاتم

شماره های تماس: 5535073 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص رادیولوژی

آدرس مطب: خيابان 17 شهريور جديد روبروی بانک ملی

شماره های تماس: 5560133 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص رادیولوژی

آدرس مطب: شريعتي شمالي پلاك 154 راديولوژي مهرگان

شماره های تماس: 5550600 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص رادیولوژی

آدرس مطب: کلینیک کوثر-مرکز آموزشی درمانی طالقانی

شماره های تماس: ثبت نشده , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص رادیولوژی

آدرس مطب: پاستور جدید - پلاک 59- ساختمان پژواک

شماره های تماس: 5535666 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص رادیولوژی

آدرس مطب: خیابان ارتش جنوبی - روبروی مرکز آموزشی درمانی الزهرا - رادیولوژی آفتاب

شماره های تماس: 5549267 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص رادیولوژی

آدرس مطب: 17 شهريور جديد بين طالقاني و شريعتي پلاك 3/28

شماره های تماس: 5556247 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص رادیولوژی

آدرس مطب: خيابان منجم روبروي خيابان بهار راديولوژي و سونوگرافي تبريز

شماره های تماس: 2816888 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص رادیولوژی

آدرس مطب: خيابان 17 شهريور قديم راديولوژي دكترراد-بيمارستان امام

شماره های تماس: 5554045 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص رادیولوژی

آدرس مطب: خیابان گلگشت - ساختمان گلگشت - سونوگرافی گلگشت-مرکز آموزشی درمانی امام رضا- بخش رادیولوژی

شماره های تماس: 3371430 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص رادیولوژی

آدرس مطب: ارتش جنوبي - بيمارستان بهبود

شماره های تماس: 5538701 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص رادیولوژی

آدرس مطب: خيايان آبرساني اول خيابان فارابي چاي كنار راديولوژي آذربايجان

شماره های تماس: 3348920 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص رادیولوژی

آدرس مطب: ابتداي خيابان فارابي جنب زير گذر شمالي آبرسان

شماره های تماس: 3348920 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص رادیولوژی

آدرس مطب: چهارراه عباسي مقابل كوي خزر راديولوژي خزر

شماره های تماس: 6582525 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص رادیولوژی

آدرس مطب: خيابان طالقاني ـ بالاتر از پاستور جديد كلينيك راديولوژي دي

شماره های تماس: 5405251 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص رادیولوژی

آدرس مطب: محل کار:بیمارستان شهید محلاتی-امیرالمومنین

شماره های تماس: ثبت نشده , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص رادیولوژی

آدرس مطب: خ. طالقاني بالاتر از ميدان طالقاني پلاك 795

شماره های تماس: 5413951 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص رادیولوژی

آدرس مطب: بيمارستان 29 بهمن

شماره های تماس: ثبت نشده , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص رادیولوژی

آدرس مطب: مرکز آموزشی درمانی امام خمینی

شماره های تماس: ثبت نشده , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص رادیولوژی

آدرس مطب: خ 17 شهريور جديدنرسيده به شريعتي پلاك 3/27-خيابان قدس بيمارستان امير المومنين

شماره های تماس: ثبت نشده , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

متخصص رادیولوژی

آدرس مطب: خ امام چهارراه آبرسان ساختمان پزشكان بقراط راديولوژي پرتو

شماره های تماس: 3354428 , ثبت نشده

بیشتر...
اخذ نوبت

صفحه 1 از 3 (79 مورد) Prev123NextAllمشاهده همه